معنى لا أ شفي م ن ق ر م

kw Email:afaq_news@ku. ( ت ث ج د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ق ك ل ن ي ) 3- حروف شفي كه لبها در تلفظ آنها دخالت دارند و آنها

2023-02-05
    ص خضار مرتبه و انيقه
  1. Al dafaan - short novel
  2. فهرس المؤلفين
  3. Arif نصر محمد