معنى ق ران

قرآن کریممفاتیح الجناننهج البلاغهصحیفه سجادیهآشنایی با استاد انصاریانسخنرانیهامقالات دینی و اخلاقی پاسخ به شبهات دینی و اعتقادیاخبار و گزارش ها کلیپ هانگارخانهتالیفاتمرکز نشربرنامه سخنرانیهاعضویت در خبرنامه . فـرهنــگ لغــت هــورامــي بیایـید همه با هم در تدوين بزرگ‌ترين فرهنــــگ لغــــت هـــــورامي سهيم باشيم

2023-02-02
    ة ةوننخخم د
  1. 6411 Views
  2. ـلطـ
  3. [ اَج َل ل ] (ع ن تف ) اعظم