ایا پښتانه د یهود د قوم څخه دې

!! آیا قوم افغان قوم گمشده یهودی اند؟ بدون شک وتردید قوم پشتون (افغان) و یا افغانیه اصلا خصوصیت ذاتی شان قطعآ همخوانی با آب و فضای این سرزمین خورشید و هرگز همخوانی با مردمان بومی این دیار که . تاسې ته به يې حافظه خرابه شوې ښکاري خو زه يې مړ بولم

2023-01-30
    عبارة عن الحب قصيرة
  1. 87/8/27 (12:20) سوره مائده آیه 82